Aktívne filtre

Talizmany

Slovo "talizman" pochádza z gréckeho jazyka a označuje predmet, ktorý dotvára iný predmet a prenáša na neho svoje vlastnosti a tak tvoria celok. Talizmany svoje magické schopnosti dokážu preniesť na osobu, ktorá ich nosí, alebo na vec, v ktorej sú umiestnené. Môže to byť napríklad auto, dom, stajňa, pole atď. Sú rozdelené do týchto skupín: tie, ktoré sa nosia na tele, tie ktoré sú umiestnené pri posteli a na stene, a vonkajšie, ktoré sa dávajú do vody, na pozemok a podobne. Židia, kresťania a moslimovia tiež niekedy používajú svoje sväté knihy podobným spôsobom ako talizman. Napríklad vážne chorej osobe ležiacej na posteli sa dáva pod posteľ alebo pod vankúš svätá kniha. Pre zvýšenie účinku talizmanov sa používajú biblické verše, sonety a modlitby. Veľmi obľúbené boli v stredovekom lekárstve.