Facebook: www.facebook.com/tomiland

 • Administratívny kontakt:
 • telefón: 0950 612 722
 • e-mail: admin zavináč tomiland.sk
 • Prevádzkovateľ e-shopu:
 • Ing. arch. Tomáš Petrik, Tomiland
 • Třebíčská 14, 06601 Humenné, Slovenská republika
 • IČO: 41578279  DIČ: 1073795558
 • Tel.: 0950 612 722
 • email: admin zavináč tomiland bodka sk

Registračné číslo e-shopu: 201414324, vydané ÚOOÚ SR, Odborárske námestie, 81107  Bratislava, Západoslovenský kraj, podľa § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 • Kontrolný orgán e-shopu:
 • Inšpektorát SOI (Slovenskej Obchodnej Inšpekcie) pre Prešovský kraj
 • Konštantínova 6
 • 080 01 Prešov 1
 • Tel.: 051 7721 597, Fax.: 051 7721 596
 • email: pr zavináč soi.sk
 • www.soi.sk

Ochrana osobných údajov pre nákup v e-shope Tomiland.sk

Toto je poučenie a prehlásenie o právach v zmysle § 15 zákona číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov podľa ÚOOÚ SR, Odborárske námestie, 811 07  Bratislava . Posledná zmena: 11. Január 2017.

Tento e-shop je registrovaný pod číslom: 201414324 a je oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené vo formulári pri prevedení objednávky. Potvrdenie o registrácii informačného systému osobných údajov je vydané Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 36 zákona číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Používaním internetového obchodu Tomiland.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním poskytnutých údajov o Vás a Vašich nákupoch. Pravidlá o narábaní s týmito údajmi sú uvedené na tejto stránke. Zaškrtnutím políčka "Súhlasím s obchodnými a dodacími podmienkami..."  pri odoslaní objednávky, udeľujete svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu pre nasledujúce účely:

Aby sme Vám mohli doručiť objednaný tovar, vystaviť faktúru a dodací list, informovať Vás o dátume odoslania zásielky a presnom dátume doručenia zásielky, informovať Vás o podacom čísle a fyzickej polohe zásielky - potrebujeme k spracovaniu niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie a všetky dáta, ktoré nám zveríte, chránime pred zneužitím. Pri objednávke musíte uviesť tieto údaje:

 • meno a priezvisko
 • adresa doručenia: ulica a číslo, PSČ a mesto
 • Váš e-mail a telefónne číslo

meno, priezvisko, adresa doručenia

vystavenie účtovných dokladov, evidovanie objednávky, spracovanie objednávky, odoslanie a doručenie objednávky.

e-mail

odoslanie informácie o prevedení objednávky, odoslanie informácie o odoslaní objednávky, odoslanie informácie o podacom čísle zásielky, informácia o sledovaní presnej polohy zásielky, informácia o presnom dátume doručenia zásielky, kontaktovanie zákazníka o chýbajúcom produkte, o meškaní expedície, upozornenie o neprevzatí zásielky, odoslanie žiadosti o zaplatenie škody pri neprevzatí zásielky, vybavovanie reklamácii, kontaktovanie zákazníka pri uvedení nedostatočnej adresy doručenia, výzva na potvrdenie objednávky pri zadaní neexistujúceho telefónneho čísla.

telefónne číslo

SMS správa o odoslaní tovaru, kontaktovanie zákazníka pri uvedení zlej e-mailovej adresy, overenie podozrivej objednávky.

Nákup v e-shope Tomiland.sk je bez registrácie a preto pri každom nákupe musíte údaje zadať opäť. Tieto údaje slúžia na doručenie, fakturáciu, reklamáciu, spätnú kontrolu a vyhotovenie dokladov pre Vás, pre Daňový úrad SR a prípadné telefonické overenie objednávky. Všetky informácie o Vašich objednávkach a nákupoch sú v zabezpečenej databáze, chránenej pred prístupom cudzích osôb a nie sú poskytované tretím stranám.

Svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať písomne na adresu prevádzkovateľa (viď obchodné podmienky), e-mailom na admin zavináč tomiland bodka sk, prípadne SMS správou na číslo 0950 612 722. Po ukončení súhlasu budú Vaše údaje zničené, avšak všetky účtovné doklady spojené s vybavením Vašej objednávky, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje, je prevádzkovateľ e-shopu povinný uchovávať 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa daný doklad týka, prípadne po roku, kedy sa použil tento doklad. Po tejto lehote budú tieto doklady zničené.

Máte právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa Tomiland.sk vyžadovať informácie, odpis a opravu Vašich osobných údajov, ktoré spracúva tento e-shop. Beriete na vedomie, že doručovateľ Slovenská Pošta a.s. musí poznať tieto údaje: meno, priezvisko, adresa doručenia pre doručenie Vašej objednávky, ktoré sú uvedené viditeľne na zásielke.

Registračné číslo e-shopu: 201414324, vydané ÚOOÚ SR v Bratislave podľa § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.