Kľúčenka Svätého Floriána

8,45 €

Na kľúčenke sa nachádza reliéf Svätého Floriána a na druhej strane znak zachranárov a hasičov. Patrón mnohých povolaní. Lacný darček a talizman pre hasiča, požiarnika, záchranára, pekára, hrnčiara a hutníka. Zabalené na kartičke s obrázkom svätca.

Vypredané

Kľúčenka s podobizňou svätého Floriána ochraňuje domy a pôdu pred ničivou povodňou, zlým suchom, neúrodou a požiarom. Je patrónom pekárov, hutníkov, kováčov, kominárov, hasičov a záchranárov. V mnohých mestách a dedinách sa nachádza na námestiach jeho socha, ktorá má zabezpečiť ochranu pred katastrofami a smrteľným morom. Jeho podobizeň nájdeme v mnohých sakrálnych stavbách a na obrazoch. Ako sa stal z veliteľa rímskej armády menom Florian von Lorch svätec? Rímsky cisár Maximián videl v šírení kresťanstva nebezpečentsvo. Nové náboženstvo podkopávalo piliere, na ktorých stála Rímska ríša a ohrozovalo autoritu cisára. Stále viac a viac obyvateľov Rímskeho Impéria sa modlilo k novému Bohu a prisvojovali si myšlienky, ktoré hlásalo kresťanstvo. Neuznávali zákony, odmietali pracovať pre vládu, podpaľovali knižnice, synagógy a hostince (navádzal ich na to napríklad Sv. Peter), nedávali svoje deti na výučbu tútorom (učiteľ a patrón), ničili kúpele, kanalizácie, vodovody, vykurovanie a komunikácie. Vyznávačov iných náboženstiev považovali za menejcenných.

A preto tolerantný Rím vydal nariadenia, podľa ktorých bolo šírenie kresťanstva trestné a začalo sa nevídané prenasledovanie prebehlíkov, ktorí prestali uctievať Rím. Toto sa dialo aj v armáde. Stále viac a viac vojakov prestupovalo na kresťanstvo. Všetci rímsky velitelia vo všetkých provinciách dostali rozkaz nájsť medzi vojakmi kresťanov a popraviť ich. Podobný rozkaz dostal aj Florián von Lorch, ktorý bol veliteľom armády a zakladateľom prvých požiarnych zborov v provincii Noricum. Rozkaz odmietol splniť, sám sa stal kresťanom a začal ho šíriť. Bol zadržaný a popravený utopením 4. mája v roku 304. V roku 576 Rímska ríša padla a hasíčske zbory zanikli. V našom obchode ponúkame na predaj aj mincu Sv. Floriána a prívesok Svätého Floriána.

Talizman chráni pred:

  • požiarom a ohňom
  • popáleninami
  • pred slabou úrodou a hladom
  • priemer: 27 mm
  • hmotnosť kľúčenky: 12 g
  • materiál: mosadz, nikel, patina
  • vyrobené na Slovensku